Veno Pilon

Slovensko - angleški katalog razstave z barvnimi reprodukcijami in popisom grafik Vena Pilona.

Leto izdaje: 2021

Cena: 10,00 €

Slovensko - angleški katalog razstave z barvnimi reprodukcijami del iz nove donacije Dominiqua Pilona.

Leto izdaje: 2021

Cena: 10,00 €

Slovensko - angleški katalog razstave z reprodukcijami vseh 188 negativov.

Leto izdaje: 2020

Cena: 10,00 €

Veno Pilon, Orakelj slikarjev / L'oracle des peintres

VENO PILON

ORAKELJ SLIKARJEV / L'ORACLE DES PEINTRES

100 UGANK ZA RADOVEDNE LJUBITELJE IN POZNAVALCE UMETNOSTI 20. STOLETJA / 130 DEVINETTES POUR LES AMIS CURIEUX ET CONNAISSEURS

Nova dvojezična izdaja Oraklja slikarjev prinaša številne reprodukcije, obeležuje petdesetletnico smrti Vena Pilona (1896–1970), enega mojstrov slovenskega ekspresionizma in se poklanja izvirnosti samega dela: prinaša 130 ugank v francoskem jeziku ter 100 v slovenskem, o znanih in manj znanih umetnikih pariške šole, in to s humorjem.

Gre za novo izdajo dveh originalnih tekstov Vena Pilona, ki sta leta 1968 izšla v francoščini pri Jeanu Vodainu v obliki umetniške knjige ter leta 1969 v slovenski inačici, za izdajo katere je poskrbel sam Pilon. Avtor teh besedil se je ustalil v Franciji pri 32 letih. Hitro se je udomačil v francoskem jeziku ter z veliko tankočutnostjo začel prevajati in pisati poezijo v tem jeziku – ter tako še razširil bogato paleto svojega ustvarjanja. Vsestranski umetnik, slikar, fotograf, grafik, kipar, risar, ilustrator …, ki je iz rodne Vipavske doline prispel v Pariz s popotnico svojega ognjevitega talenta, in ga udejanil tudi v pesništvu, pisateljevanju in prevajanju.

Novo dvojezično izdajo Oraklja slikarjev

Vodnik po stalni zbirki Vena Pilona

Leto izdaje: 2016

Cena: 10,00 €

Leto izdaje: 2013

Cena: 10,00 €

Leto izdaje: 2016

Cena: 10,00 €

Leto izdaje: 2017

Cena: 10,00 €