Otroci in družine

Voden ogled stalne zbirke Vena Pilona/občasne razstave

Voden ogled stalne zbirke Vena Pilona ali občasne razstave, ki ga lahko zaokrožimo z ustvarjalnico, navezujočo se na izbrano likovno delo, upodobljen motiv ter zvrst in tehniko. 

Trajanje: 45 min. / 90 min. z delavnico

Cena: 1,5 € / 2 € z delavnico

 

Voden tematski ogled stalne zbirke Vena Pilona/občasne razstave

Voden tematski ogled stalne zbirke Vena Pilona ali občasne razstave, ki ga lahko zaokrožimo z likovno delavnico, na kateri poustvarjamo izbrano tematiko ali dogodek. 

Trajanje: 30 min. / 90 min. z delavnico

Cena: 1,5 € / 2 € z delavnico

 

Križem kražem z Venom Pilonom

Voden raziskovalni sprehod po Pilonovi stalni zbirki ob reševanju križanke, pri čemer odkrivamo umetnikovo življenje in delo ter likovni besednjak.

Trajanje: 45 min.

Cena: 1,5 €

 

Sobotna ustvarjalnica

Navezuje se na stalno zbirko Vena Pilona ali občasno razstavo ter na izbrano tematiko in dogodke. Z ustvarjanjem se poskušamo v različnih likovnih zvrsteh in tehnikah.

Trajanje: 45 min.

Cena: 2 €

 

Pilonov počitniški kovček, poletne počitniške delavnice

(od 5 do 14 let)

Prva počitniška tedna ustvarjamo v različnih zvrsteh in tehnikah, spoznavamo raznovrstne motive v slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi. Tematiko, izbrano iz stalne zbirke Vena Pilona ali občasne razstave, poustvarjamo v galeriji in bližnji okolici.

Trajanje: od torka do petka, od 10.00 do 13.00

Cena delavnice z malico: 5 €

Cena sklopa 4 delavnic z malico: 18 €

Predhodna prijava.

 

Jesenske počitniške delavnice (oktober/november)

(od 5 do 14 let)

Med krompirjevimi počitnicami povabimo na delavnice otroke od 5. let naprej, skupaj se znotraj stalne zbirke Vena Pilona ali občasne razstave prelevimo v umetnike.

Trajanje: od 10.00 do 12.00

Cena posamične delavnice: 2 €

Predhodna prijava.

 

Zimske počitniške delavnice (februar)

(od 5 do 12 let)

Otroke od 5. do 12. leta vabimo k ustvarjalnemu preživljanju zimskih šolskih počitnic.

Trajanje: od 10.00 do 13.00

Cena posamične delavnice: 2 €

Predhodna prijava.

 

Samostojno raziskovanje in ustvarjanje

Otrokom so v galeriji na izbiro pobarvanke, sestavljanke in dopolnjevanke, ki temeljijo na Pilonovih slikarskih delih. 

Cena: vstopnina po ceniku