Otroštvo, mladost (1896–1908)

»V dokumentih sem razbral, da sem se rodil v Ajdovščini, in Haidenschaft, in Aidussina, ki leži na temeljih starega rimskega Castra Mutatio. Tam, kjer je vipavska burja zaobrnila rimskim vojščakom kopja, kakor pravi pripovedka; na meji med Vzhodom in Zahodom, na meji primorske province in dežele Kranjske, na prelomu dveh stoletij, ko se je človeški razum začel motorizirati.«

Veno Pilon se je rodil 22. septembra 1896 kot Venceslav Pillon, v hiši vinskega trgovca Bolaffia »v gasi pod kolono« v Ajdovščini. Živel je v delu Pilonove galerije, v katerem je imel njegov oče pekarno. Ob očetu Domenicu (Furlanu) in materi Urški (Vipavki, roj. Trošt), je odraščal z bratom Jožefom ter s sestrami Marijo (por. Marc), Alojzijo (Bras), Milko (Lenščak) in Justo (Ravbar). Učitelj na ajdovski ljudski šoli, France Turk, je opazil Pilonovo likovno nadarjenost in njegovi materi priporočil, naj nadaljuje šolanje v Gorici.

V domačem okolju je bil prvi Pilonov mentor slikar in fotograf Milan Klemenčič, pionir slovenskega lutkarstva. Pilon je pozornost (mimoidočega) Klemenčiča pritegnil tako, da je svojo prvo oljno sliko sušil visečo z domačega okna … pri slikarju doma, v Šturjah, je »občudoval njegove prefinjene lutke« in imel na voljo bogato knjižnico. Sodeloval je pri nastajanju prvih lutkovnih predstav (vabila), med študijem v Pragi pa je Klemenčiču poročal o lutkovnem gledališču. Med razvalinami poslopja v Palih je Pilon srečal slikarja Avgusta Schlegla, ta ga je, skupaj s Klemenčičem, večkrat povabil za pomočnika pri slikanju v naravi. Ob izviru Vipave je Pilon pri delu opazoval slikarja in pedagoga prof. Antona Gvajca – zaradi njegove podobe si je Pilon predstavljal slikarski poklic kot »nadvse imeniten in zapeljiv«.