Projekti

PILONOVA GALERIJA: 5 ZVEZDIČNA ZAKLADNICA UMETNOSTI

Občina Ajdovščina želi s projektom trajnostno obnoviti objekt kulturne dediščine, Pilonovo galerijo Ajdovščina - kulturni spomenik lokalnega pomena, ter ga s pomočno digitalnih vsebin vključiti v kulturno in turistično ponudbo območja, ki bo javno dostopno vsem obiskovalcem in turistom. S tem želi povečati obiskanost območja ter same Pilonove galerije Ajdovščina. 

Specifični cilji projekta so:

  • obnoviti objekt Pilonove galerije Ajdovščina, vključno z obnovo sten, fasade, ostrešja, stavbnega pohištva, prenovo strojnih in elektro instalacij, obnovo in restavriranjem talnih pohodnih elementov ter delno prilagoditvijo objekta gibalno in senzorno oviranim oseba (klančine za gibalno ovirane, induktivna zanka za naglušne, napisi v Braillovi pisavi za slepe in slabovidne, ipd.). Obnova se bo izvajala pod nadzorom ZVKD OE Nova Gorica s poudarkom na zaščiti vseh avtohtonih in zgodovinskih elementov;
  • nabaviti opremo za depoje, razstavne prostore, opremo za prilagoditev prostorov gibalno in senzorno oviranim osebam ter nakup IKT opreme;
  • digitalizirati enote umetniških zbirk (300 umetniških del) ter oblikovati digitalno galerijo (slednje bo omogočilo tudi kakovostne dediščinske raziskave in digitalno dostopnost do dokumentiranega gradiva);
  • oblikovati tri nove turistične produkte za krepitev povezovanja kulturne dediščine s turizmom ter preusmerjanje tradicionalnih turističnih tokov k novim turističnim znamenitostim (Pilonova galerija). Oblikovani bodo trije novi turistični produkti in sicer, petzvezdično doživetje »Po poteh Vena Pilona«, integrirani turistični produkt »Atelje Vena Pilona« ter digitalna, umetniška zgodba maskote pedagoških programov Pilonove galerije Miška Venča »Umetnost je svet!«, miška, ki potuje po svetu in na ta način krepi zanimanje za spoznavanje umetnosti.

 

Projekt se bo izvajal od januarja 2023 do oktobra 2025. 

Investicijska vrednost: TEKOČE CENE: 1.490.867,46 EUR brez DDV oziroma 1.818.858,31 EUR z DDV, od tega 1.490.867,46 EUR upravičenih stroškov. 

Viri financiranja: 

TEKOČE CENE

DELEŽ

SKUPAJ

LASTNA SREDSTVA

35,25%

641.073,01

NEPOVRATNA SREDSTVA JR MK

64,75%

1.177.785,30

SKUPAJ

100,00%

1.818.858,31

Povezave: