Uporaba muzejskega gradiva, storitev in tehnične opreme

Dostop do gradiva v lasti Pilonove galerije Ajdovščina je pogojen s Pravilnikom o uporabi muzejskega gradiva, storitev in tehnične opreme Pilonove galerije Ajdovščina s cenikom.

Pilonova galerija Ajdovščina je v splošnem in v skladu z Zakonom o  dostopu do informacij javnega značaja, dolžna omogočati dostop in uporabo gradiva, ki ga hrani.

Na besedo gradivo se nanaša sledeče:

- arhivsko gradivo;

- fotografsko gradivo;

- dokumentarno avdiovizualno gradivo;

- knjižnično gradivo;

- računalniške baze podatkov;

- muzejski predmeti;

- tehnična oprema.

Do gradiva lahko dostopajo vsi zunanji uporabniki po predhodni pisni vlogi za ogled in uporabo gradiva ter pisni odobritvi direktorice Pilonove galerije Ajdovščina.

Uporaba muzejskega gradiva se glede na namen deli na nepridobitno (nekomercialno) in pridobitno (komercialno) uporabo.

Nepridobitna uporaba pomeni uporabo muzejskega gradiva za raziskovalno delo in izobraževalne namene.

Pridobitna uporaba pomeni uporabo muzejskega gradiva za oglaševanje, promocijo in v druge tržne ter pridobitne namene.

Uporaba in izposoja muzejskega gradiva za nepridobitne namene je brezplačna.

Uporaba in izposoja muzejskega gradiva za pridobitne namene je plačljiva in se finančno ovrednoti z internim Cenikom uporabe muzejskega gradiva in storitev.

 

Naslov za oddajo pisnih vlog za ogled in uporabo gradiva ter informacije: pilonova.galerija@siol.net, 05 368 91 77 (v odpiralnem času Pilonove galerije Ajdovščina)