Obiskovalci s posebnimi potrebami

Veččutno vodstvo za slepe/slabovidne po stalni zbirki Vena Pilona in občasni razstavi

V galeriji izvajamo vodstvo za slepe in slabovidne osebe po vnaprejšnji najavi in dogovoru.

Trajanje: 1 ura ali po dogovoru

 

Veččutno vodstvo za gluhe/naglušne po stalni zbirki Vena Pilona in občasni razstavi

V galeriji po vnaprejšnji najavi in dogovoru izvajamo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki vodstvo za gluhe in naglušne osebe.

Trajanje: 1 ura ali po dogovoru

 

Vodstvo po občasni razstavi za gibalno ovirane

V galeriji po vnaprejšnji najavi in dogovoru izvajamo vodstvo za gibalno ovirane osebe.

Trajanje: 1 ura ali po dogovoru

 

Vodstvo po stalni zbirki Vena Pilona/občasni razstavi za intelektualno ovirane

V galeriji po vnaprejšnji najavi in dogovoru izvajamo vodstvo za intelektualno ovirane osebe.

Trajanje: 1 ura ali po dogovoru

 

Vsa ponudba iz galerijskega programa je za obiskovalce s posebnimi potrebami brezplačna.