Pilonova galerija Ajdovščina

»Kot dedič Vena Pilona izjavljam, da poklanjam mestu Ajdovščina kulturno dediščino svojega očeta v znamenje hvaležnosti za gostoljubje, ki mu ga je izkazal njegov ljubljeni rojstni kraj, in želim, da bi očetovo ime in delo živela v spominu prihodnjih rodov.«

Iz pisma Dominiqua Pilona občini Ajdovščina, 9. 4. 1971

Iz pisma Dominiqua Pilona občini Ajdovščina, 9. 4. 1971

Podarjena zapuščina, katere del je tudi bogat arhivski fond, je še danes temelj Pilonove galerije Ajdovščina, takrat pa je bila velika spodbuda za odkup in preureditev umetnikove domačije. Ajdovski veljaki, ustvarjalci in intelektualci so namreč že decembra 1970 osnovali Sklad za ureditev galerijske in muzejske zbirke Ajdovščina. Tri leta kasneje, 26. 12. 1973, je skupščina občine Ajdovščina potrdila odlok o ustanovitvi Galerije v Ajdovščini.

21. septembra 1973 smo odprli spodnje prostore galerije in javno predstavili podarjeno dediščino Dominiqua Pilona in zasebno zbirko dr. Danila Lokarja, ki obsega vrhunska dela, ustvarjena pred Pilonovim odhodom v Pariz. V naslednjih letih je z odkupom zasebnih zbirk dr. Lokarja, Iva Lenščaka in dr. Jožeta Ilca nastala glavnina stalne Pilonove zbirke.

Naša galerija je v Sloveniji prva monografska galerija, osnovana na avtorjevi zapuščini. Hkrati pomembno dopolnjuje nacionalno muzejsko-galerijsko mrežo in tesneje povezuje Primorsko z zamejstvom. Kot pomemben umetnostno- in kulturnozgodovinski vir ima status pooblaščenega muzeja.

Rumeno modra galerija obsega dve mestni hiši – ena od njiju je Pilonova domačija s pekarno slikarjevega očeta. Prenovo je z velikim spoštovanjem do zapuščine zasnoval ajdovski arhitekt Svetozar Križaj (1921–96) in zanjo leta 1976 prejel Plečnikovo nagrado.

 

Stalna razstava Vena Pilona je postavljena v nadstropju. Poleg umetnin (slike, risbe, grafike, kipi) obsega še dokumentarno gradivo in osebne predmete. Tu so tudi Pilonova dela (večidel risbe iz časa 1. svetovne vojne) iz zapuščine Franceta Mesesnela, ki jih je hranil sin Janeza Mesesnel, ter dela Pilonovega prijatelja Lojzeta Spazzapana, darilo hčerke Nuše Lapajne.

Fotografski opus, ki zaokrožuje podobo Pilona kot vsestranskega umetnika, je predstavljen na podstrešju.

Pritličje je namenjeno občasnim razstavam s področja likovne umetnosti, oblikovanja, arhitekture in fotografije, prav tako predavanjem, glasbenim, literarnim in drugim kulturnim prireditvam.

Del Pilonove zapuščine so tudi likovna dela drugih avtorjev, ki jih je umetnik dobil kot darilo ali v izmenjavi od svojih »stanovskih kolegov«, sodobnikov, prijateljev in znancev.

Stalno zbirko Vena Pilona (obsega več kot 2.800 del) premišljeno bogatimo z odkupi in darili. Ob Pilonovi zbirki (največ je risb, sledijo grafike in slike) sta se sčasoma izoblikovali še Zbirka del Pilonovih prijateljev in Zbirka Vipavski Križ (likovne kolonije 1988–99 v istoimenskem mestecu). Del obsežne Zbirke del Pilonovih prijateljev, kompleksne in odprte zbirke del umetnikov, ki so kakorkoli povezani s Pilonom ali našo galerijo, sodi k stalni postavitvi. Šteje več kot 500 del s področja slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, fotografije, arhitekture in grafičnega oblikovanja.

V fotografsko zbirko smo umestili tudi Castrumfoto, dela vsakoletne mednarodne fotografske delavnice 2006–12. Leta 2009 pa smo z donacijo italijanske umetnostne zgodovinarke Laure Safred postali lastniki mednarodne Zbirke iz Foresterije.

Svetozar Križaj, skica

Dominique Pilon, Darilna listina

Svetozar Križaj, skica