11/09/2020 - 11/10/2020

Razstava, na kateri bodo javnosti prvič predstavljeni Pilonovi negativi iz fonda Engelberta Besednjaka in Rozalije Vuk, bo nastala v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici ob spominu na 50. obletnico smrti Vena Pilona.