Dostop do arhivskega gradiva

Pilonova korespondenca, razstavne kritike, fototeka in fotografsko gradivo so dostopni po predhodni najavi.

Pilonova galerija Ajdovščina je v splošnem in v skladu z Zakonom o  dostopu do informacij javnega značaja, dolžna omogočati dostop in uporabo gradiva, ki ga hrani.

Na besedo gradivo se nanaša sledeče: arhivsko rokopisno gradivo, muzealije, digitalne foto-reprodukcije in skeni korespondence, hemeroteka.

Do gradiva lahko dostopajo vsi zunanji uporabniki po predhodni pisni odobritvi direktorice Pilonove galerije Ajdovščina.

Zunanjim uporabnikom Pilonova galerija Ajdovščina ne zaračunava stroškov, ki so ob pripravi gradiva nastali.

Uporabnik je dolžan pred ogledom in morebitno izposojo gradiva v obrazec navesti svoje ime in priimek, naslov ter kontakt, namen uporabe, točen  datum uporabe, lokacijo uporabe. Obrazec mora uporabnik tudi lastnoročno podpisati.

Uporabnik je dolžan in s podpisom obrazca zavezan predati vsaj 1 izvod izdelka v katerem je bilo uporabljeno gradivo, ki ga hrani Pilonova galerija Ajdovščina.

V skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) mora uporabnik za vsako ponovno uporabo gradiva znova slediti postopku pridobitve dovoljenja za uporabo.

 

Kontakt:

pilonova.galerija@siol.net