07/05/2021 - 13/06/2021

»Kot dedič Vena Pilona izjavljam, da poklanjam mestu Ajdovščina kulturno dediščino svojega očeta v znamenje hvaležnosti za gostoljubje, ki mu ga je izkazal njegov ljubljeni rojstni kraj, in želim, da bi očetovo ime in delo živela v spominu prihodnjih rodov.«

Tako je zapisal v pismu Dominique Pilon občini Ajdovščina, dne 9. 4. 1971.

Podarjena zapuščina, katere del je tudi bogat arhivski fond, je še danes temelj Pilonove galerije Ajdovščina, takrat pa je bila velika spodbuda za odkup in preureditev umetnikove domačije v prvo galerijo posvečeno enemu umetniku na Slovenskem. Pilonova galerija je bila odprta 21. 9. 1973.

Ob letošnji 50. obletnici darilne listine, je Dominique Pilon z družino ponovno prispeval k obogatitvi fonda Pilonove galerije in doniral številno, še preostalo očetovo zapuščino občini Ajdovščina.

Donacija obsega umetniška dela Vena Pilona (prevladujejo dela na papirju) ter arhivski fond: dokumenti, rokopisi, korespondenca, knjige in osebni predmeti umetnika.

Namen razstave je v izboru del (slike na platnu, grafike, risbe, fotografije, dokumenti in osebni predmeti) prikazati javnosti prvo javno predstavitev donacije, ki je v Pilonovo galerijo prispela v začetku letošnjega februarja.

 

Veno Pilon, Anne-Marie s klobukom, 1940, olje, platno (iz donacije); foto: Primož Brecelj