Blog

[UTRIP]

Premikamo se proti izteku prvega letošnjega polletja, gradbeni posegi na objektu pa se nadaljujejo in odprtje galerije se pomika proti koncu poletja. Pretekli meseci so zahtevali veliko prilagajanja ter dodatnega načrtovanja in izpeljave aktivnosti pri skrbi za kulturno dediščino. Objekt Pilonove galerije ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena, zato se obnova dogaja pod budnim očesom spomeniško varstvene službe (OE Nova Gorica ZVKDS). Trenutno smo med najbolj zahtevno fazo prenove in združevanja objektov galerije in Rustjeve hiše, kar je pred pol stoletja predvidel že arhitekt Svetozar Križaj.

Nekatere dejavnosti poleg utečenega muzejsko-galerijskega dela so se tako preselile iz galerijskih prostorov, kot na primer ustvarjalnice v sklopu dogodkov festivala Klementina, namenjene otrokom in družinam, ki so se odvile v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina, in vodeni sprehodi ob javni plastiki v ajdovskem mestnem središču znotraj sklopa obeleževanj mednarodnega muzejskega dne, dneva in tedna družin ter tednov vseživljenjskega učenja.

Pilonova galerija se je predstavljala na različnih organiziranih dogodkih, kot so Kulturni bazar, katerega osnovna tema je bila letos ustvarjalnost za trajnostni razvoj, potem Turistična pomlad, ki jo pripravlja Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ter drugi kulturni projekti in akcije, na primer #naprejvpreteklost, ter se povezovala z drugimi kulturnimi institucijami. Izpostavimo razstavo »Veno Pilon, fotograf«, s katero smo gostovali v Likovnem salonu Kočevje, ter skupno razstavo Dodekafonija, pri kateri sodelujemo z Mestno galerijo Nova Gorica in Deželno galerijo sodobne umetnosti Luigi Spazzapan iz Gradišča ob Soči.

Iz niza strokovnih nadgrajevanj zaposlenih naj kot zanimivost  dodamo udeležbo na strokovnem posvetu Zbirke v gibanju v Koroški galeriji likovnih umetnosti na temo javnih zbirk v slovenskih galerijah in muzejih. S predstavitvami in okroglo mizo Izzivi slovenskih likovnih zbirk so se osvetlile teme, kot so zbiralna politika, oblikovanje javnih zbirk, predstavljanje zbirk javnosti in težav/izzivov, s katerimi se ustanove pri tem srečujemo – predvsem s pomanjkanjem depojev in galerijskih prostorov za razstavljanje stalnih zbirk, pomanjkanjem kadra, finančno podhranjenostjo, problematiko zapuščin in donacij ipd. Rešitve vsaj ene od naštetih težav se v Pilonovi galeriji nadejamo s pridobitvijo novega prostora za depo v prvem nadstropju Rustjeve hiše. Posvet je nastal kot produkt projekta Zbirke v gibanju, leta 2016 je namreč KGLU sprožila izmenjave zbirk med muzeji in galerijami po Sloveniji, odziv javnosti je bil izjemen. Pilonova galerija je leta 2017 v galerijskih prostorih v Slovenj Gradcu štiri mesece gostovala z več kot 300 deli iz stalne zbirke Vena Pilona.

Vsem prehodnim okoliščinam in oteženim razmeram navkljub z raziskovalno-ustvarjalno vnemo snujemo za prihodnost, pri čemer si želimo, da s prenovljenimi galerijskimi in depojskimi prostori ter tudi novimi vsebinami (p)ostanemo eden izmed glavnih stebrov kulturnega dogajanja v središču Ajdovščine, pa tudi Vipavske doline in širše. Naj na tem mestu omenimo še zbiranje osebnih zgodb ali samo kratkih vtisov, povezanih s Pilonovo galerijo in njenim petdesetletnim delovanjem, ki nam jih lahko pošljete na naš elektronski naslov, veseli bomo vsakega poslanega pisma.