Blog

[UTRIP]

Stalni zbirki Vena Pilona in Pilonovih prijateljev poskušamo vsako leto v skladu z zbiralno politiko galerije dopolnjevati. V letu 2024 smo s pomočjo financerjev, Občine Ajdovščina in Ministrstva za kulturo, odkupili eno Pilonovo risbo Gorice iz leta 1926.

Delo na papirju tako dopolnjuje zbirko Pilonovih sočasnih risarskih vedut v fondu Pilonove galerije. Dve risbi iz iste serije se nahajata v javni zbirki umetniških del Državnega zbora RS.

Pridobivanje dragocenega gradiva pa ne temelji zgolj na odkupih, marsikatero delo v javne zbirke prihaja tudi z izjemno pomembno zavestjo zasebnih lastnikov, da umetniška dela v javne zbirke posodijo za daljše časovno obdobje ali pa ga podarijo.

V letu 2024 smo v fond Pilonove galerije z donacijo pridobili zelo zanimiv portret Vena Pilona iz leta 1925, ki je delo Božidarja Jakca, in dva grafična lista Elde Piščanec.

Reprodukcije:

Veno Pilon, Gorica, 1926, črna kreda, papir, Pilonova galerija Ajdovščina

Božidar Jakac, Veno Pilon, 1925, oglje, papir, Pilonova galerija Ajdovščina

Elda Piščanec, Brez naslova, b. d. (ok. 1929), jedkanica, papir, Pilonova galerija Ajdovščina

Elda Piščanec, Ozdravljenje bolnega, b. d., (ok. 1929), jedkanica, papir, Pilonova galerija Ajdovščina

Foto: Primož Brecelj