Blog

[UTRIP]

Ob zaključku Tedna družin vas želimo seznaniti, da je fotografski fond Pilonove galerije dopolnjen z 41 fotografskimi negativi Vena Pilona, ki smo jih prejeli med zadnjo donacijo Pilonovega sina Dominiqua pred tremi leti. Negative smo pred kratkim tudi digitalizirali.

Pretežno družinski prizori iz obdobja s konca 30. in 40. let 20. stoletja kažejo Pilonovo zanimanje za žanrsko fotografijo in nam prikazujejo v večini družinske trenutke življenja v Parizu in v Jallerangeu - rojstvo sina Dominiqua, njegova prva otroška (igriva) leta, ujeti so družinski trenutki sreče ob domači mizi in portreti žene Anne Marie Pilon s sinom v naročju ob vodi ali v gozdu.

Posnetki so, kljub tehničnim pomanjkljivostim, za nas zelo pomembni, saj nam prikazujejo takratno življenje Pilonove družine, dokumentiranje česar je bil avtorjev namen. Pričajo nam o resničnosti Pilonovih besed: » In sledila je vrsta let zakonske in splošne sreče, vezane z otroškimi leti sina, zaradi katerega sem začel ceniti copate in spoštovati taščo.« Sicer je Pilon v fotografski objektiv v 30. letih 20. stoletja večinoma »lovil« portrete pariških sodobnikov, prijateljev, umetnikov, znancev iz pestre montparnaške umetniške družbe.

Reprodukcije:

Veno Pilon, Anne Marie Pilon s sinom Dominiquom, 1940, arhiv Pilonove galerije Ajdovščina

Veno Pilon, Družina Pilon pri kosilu, 1947, arhiv Pilonove galerije Ajdovščina

Veno Pilon, Dominique Pilon, 1940, arhiv Pilonove galerije Ajdovščina