Blog

[UTRIP]

Danes, 18. maja, muzeji praznujemo Mednarodni muzejski dan, ki ga je že 1977 Mednarodni muzejski svet ICOM izbral za praznik muzejev.

Leta 2022 je ICOM na generalni konferenci v Pragi sprejel tudi novo muzejsko definicijo: »Muzej je stalna neprofitna ustanova, ki deluje v korist družbe, raziskuje, zbira, konservira, interpretira ter razstavlja snovno in nesnovno dediščino. Muzeji so odprti za javnost, dostopni in vključujoči ter spodbujajo raznovrstnost in trajnostni razvoj. Delujejo in komunicirajo etično, profesionalno in v sodelovanju s skupnostmi, pri čemer omogočajo raznovrstne izkušnje za izobraževanje, uživanje, premišljevanje in širjenje znanja.«

Pilonova galerija tudi na osnovi posodobljenih temeljnih pristopov ohranja svoje poslanstvo ter obnavlja prostore, ki bodo zagotovili najvišje standarde varovanja zapuščine Vena Pilona in njegovih sodobnikov. Obnova bo potekala še do jeseni 2025.

Tako vas letos, ob prazniku muzejev, vabimo k sprehodu skozi fotografske utrinke preteklih praznovanj dneva, posvečenega muzejem, v Pilonovi galeriji.

 

Prikazani izbor fotografij si sledi v časovnem razponu od leta 2023 do leta 2012 (od leve proti desni).

 

Nekaj opomb: Vpogled v praznovanja Mednarodnega muzejskega dne v Pilonovi galeriji

Leta 2012, Muzeji v svetu globalnih sprememb - novi izzivi, nove pobude ( v decembrskih dneh 2012 smo v prostorih Občine Ajdovščina na ogled postavili dela šolarjev, nastala na delavnicah Lavričev trg v prijaznejši obleki znotraj Mednarodnega muzejskega dne).

Leta 2014 Muzejske zbirke povezujejo (delček živega dogajanja Pilonovi galeriji v 2014 je fotografsko zabeležil TIC Ajdovščina, dolgoletni koordinator obeleževanja Mednarodnega muzejskega dne v mestu).

Leta 2016 Muzeji in kulturna krajina (na ta mednarodni muzejski dan smo z ustvarjalnostjo prepredli prostore Pilonove galerije in šturski park, plesali smo z burjo, otrokom in odraslim ponudili vodene oglede občasne razstave, pred galerijo pa z akcijo Menjam idejo za katalog podarjali publikacije Pilonove galerije).

Leta 2017 Muzeji in spregledane zgodovine: Izreči neizrekljivo v muzejih (na raznoliko dogajanje v galerijskih prostorih smo povabili tudi v četrtek, 18. maja 2017).

Leta 2019 Muzeji kot kulturna središča: Prihodnost tradicije (praznično ustvarjalno v galeriji na Mednarodni muzejski dan 2019).

Leta 2022 Moč muzejev (v letu 2022 smo se na mednarodni muzejski dan poskusili tudi v pisanju bohoričice …).

Pilonovi Furlanska delavka in Ajdovščina sta bili predstavljeni v ICOMovi knjižici plakatov ter na prostem, na Urbani razstavi muzejskih plakatov ICOM Slovenija v Ljubljani, v letih 2022 in 2023.