Blog

[ODSTIRANJA]

»Prva zavest o slikarstvu se mi je vzbudila, ko me je učitelj Turk pred starši pohvalil zaradi narisanega Miklavža, osnutka za velikonočne menihe (masleno pecivo), in me nato vzel za pomočnika pri slikanju velikega odrskega zagrinjala v Bratinovi dvorani. Kako veličastna se mi je zdela vodna roža (šele na starost sem zvedel, da je bil le navaden lokvanj roza barve) na plavi (nisem še poznal sinje ali modre barve) vodni gladini, nad katero je bilo z zlatom napisano:

Ptica brez perut je mrtva stvar,

kaj je meni svet brez petja mar.

Tako sem se spoznal s poezijo, ob naslikani vodi pa z oslovskim kašljem.«

 

*Veno Pilon, Na robu, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 13.

 

Ko se je Veno Pilon »zagledal v svojo preteklost«, se je iz nje »tu pa tam odtrgal odlomek in se zableščal v temi spomina«, preberemo v prologu njegove avtobiografske knjige Na robu. Ob iskanju Pilonovih začetnih vzgibov za umetniško ustvarjanje se ravno pri enem takih osvetljenih odlomkov ustavimo že v prvem poglavju, v katerem opisuje svoja otroška leta v rojstni Ajdovščini.

Na ajdovski ljudski šoli je Venceslav Pilon zaključil pet razredov in na pobudo učitelja Franceta Turka  kot dvanajstletni deček nadaljeval šolanje na goriški realki. Prav učitelj Turk, ki je bil svobodoljuben človek in se je pozneje poklicno uveljavil v gledališkem svetu, je že v času teh šolskih let opazil otrokovo nadarjenost za risanje, in kot izvemo iz slikarjevih spominov, je ta učitelj s tem, ko mu je izrekel pohvalo pred starši in ga povabil k soustvarjanju poslikave velikega odrskega zagrinjala v krajevni dvorani, priklical njegovo zavedanje o slikarstvu in posredno tudi pesništvu.

Takrat, ko je učenec Pilon pomagal učitelju Turku pri slikanju v nekdanji Bratinovi dvorani v Ajdovščini, sta se verza, z zlato barvo napisana na odrskem zastoru nad naslikano vodno gladino z lokvanjem, za vedno zapisala v spomin bodočega umetnika. Tako se zazdi, da je prav ta distih iz otroštva zdaj znanega Vena Pilona, slikarja, grafika, fotografa in pesnika, daleč nazaj zasejal v zavest odraščajoče osebe pomenljivo sporočilo o nuji in hkrati presežnosti poezije. 

 

Vir o Francetu Turku:

Andrej Šavli, »France Turk (1885–1926)«, https://www.slovenska-biografija.si/

 

Slikovna priloga: Veno Pilon, Na robu, Pilon z dežniki, 1965, kemični svinčnik, tuš, papir, arhiv Pilonove galerije Ajdovščina