01/01/2015 - 31/12/2015

4. 2.–10. 2. 2015

Črkovanje ljubezni

Dijaška likovna razstava

 

13. 2.–13. 3. 2015

Tea Curk Sorta, Vsakdanjosti

Skulpture in grafika

 

20. 3.–29. 3. 2015

Med Pilonovimi akvareli

Osnovnošolska likovna razstava

 

3. 4.–3. 5. 2015

Miha Štrukelj

Slike in risbe

 

8. 5.–31. 5. 2015

Zdenko Huzijan, ˝Tako zdaj, kot prej˝

Slikarska razstava

 

3. 6.–17. 6. 2015 – podaljšana do 30.6. 2015

12. Cici umetnije

 

7. 8.–16. 8. 2015

Razstava Pilonov Počitniški kovček

Razstava del, ki so nastala v okviru delavnice Pilonov počitniški kovček.

 

29. 8.–30. 9. 2015

Mednarodni bienale akvarela CASTRA 2015

 

5. 10.–6. 12. 2015

Danilo Jejčič, Prezrte reči

Fotografska razstava

 

9. 10.–30. 10. 2015

Nova fotografija: subjekt

Polona Ipavec, Emil Jalovec, Maja Šivec

 

11. 12. 2015–14. 2. 2016

Veno Pilon, Ferrania

Barvni diapozitivi