01/01/2005 - 31/12/2005

4. 2.–6. 2. 2005

Razstava instalacij fotografij dijakov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

z likovne delavnice mentoric likovne pedagoginje Beti Bratina in umetnostne zgodovinarke Tanje Cigoj.

 

18. 3.–8. 4. 2005

DLUSP

Razstava Društva likovnih umetnikov severne Primorske avtorji: Vladimir Bačič, Lucijan Bratuš, Silva Copič, Alfred de Locatelli, Metka Erzar, Franc Golob, Danilo Jejčič, Azad Karim, Olga Kolenc, Miran Kordež, Polona Kunaver Ličen, Lucijan Lavrenčič, David Ličen, Damjana Plešnar, Zmago Posega, Davorin Rojc, Etko Tutta, Milovan Valič, Miloš Volarič, Bogdan Vrčon, Ana Zavadlav

 

19. 4.–3. 5. 2005

7. Cici umetnije

bienale otroških likovnih del Otroški vrtec Ajdovščina in reviji Ciciban in Cicido

 

6. 5.–24. 6. 2005

Slovenski umetniki na Goriškem 1914–1945

S poglavji: Avstrijska Gorica. Slovenska prisotnost v mestni kulturi; Vojne usode; Goriška v Italiji. 20. leta: Slovenci in njihovi prijatelji ter sopotniki. Odhod domačih umetnikov, prihod drugih. Slovenci na študiju v Italiji; Likovna kultura na Goriškem v 30. letih; Ilustracije v slovenskem tisku, delovanje goriških založb. Kulturno življenje v času fašizma; Slovenci, rojeni na Goriškem, ki so se umetniško izoblikovali drugje; Taboriščna umetnost: Gonars, Rab; Partizanska grafika, tisk v vojnem času.

 

6. 5.–24. 6. 2005

Arhitekt Marjan Ocvirk, skice na razglednicah

 

30. 6.–14. 7. 2005

Arhitekt Marjan Ocvirk, skice na razglednicah

 

15. 7.–29. 07. 2005

Ajdovski stari mlin v fotografiji

avtorji: Primož Brecelj, Danilo Jejčič, Gregor Humar, Janez Pelko, Andrej Perko, Matjaž Prešeren, Martin Prosen, Antonio Živkovič

 

23. 9.–21. 10. 2005

Raoul Cenisi 1912–1991, slike in risbe iz avtorjeve zapuščine

 

28. 10.–28. 11. 2005

Bogdan Borčić. Preproste reči, grafike 2003–2005

 

2. 12.–30. 12. 2005

Roberto Kusterle. ava – xpovos, fotografije

(Ana – hronos)