01/01/1993 - 31/12/1993

29. 1.21. 2. 1993

Marginalia, delež umetnikov italijanske province

Marco Baratella, Alessandro del Gaudio, Giulio de Mitri, Delia Fischetti, Carlo Marzuttini, Giammarco Roccagli, Wladimiro Tulli, Anna Valla

 

26. 3.18. 4. 1993

Bogdan Vrčon, slike 1991–1993

 

28. 5.14. 6. 1993

Štefan Galič, grafike 1984–93

 

18. 6.4. 7. 1993

1. Cici umetnije

 

3. 8.31. 8. 1993

Prijatelji Vena Pilona, slike, grafike, plastika iz zbirke

 

17. 9.10. 10. 1993

Azad Karim, slike

 

22. 10.14. 11. 1993

Julijan Krapež, prostorske slike

 

19. 11.12. 12. 1993

Drago Tršar, skulpture in risbe