01/01/1989 - 31/12/1989

3. 2.26. 2. 1989

Arhitekt Viktor Sulčič. Trst 1895 - Buenos Aires 1973

 

14. 4.7. 5. 1989

Meta Hočevar, scenografije

 

11. 5.21. 5. 1989

Osnovna šola Borisa Kidriča, Ajdovščina

razstava likovnih del

 

27. 5.18. 6. 1989

Azad Karim, slike. Hamid Tahir, grafike in risbe

 

23. 6.16. 7. 1989

Franci Virant, fotografije

 

15. 8.13. 9. 1989

Prijatelji Vena Pilona, zbirka

 

15. 9.8. 10. 1989

France Pavlovec, slike.

Izbor iz retrospektivne razstave, posredovala Moderna galerija Ljubljana.

 

13. 10.31. 10. 1989

Poletna slikarska kolonija '89

Zvest Apollonio, Sergej Glinkov, Zdenko Huzjan, Tihomir Pinter, Hamid Tahir, Klavdij Tutta, Franko Vecchiet

selektor Iztok Premrov

 

7. 11.26. 11. 1989

Klavdij Tutta, slike, objekti in grafike

 

9. 12.17. 12. 1989

Prehod v prostor.

9. republiška razstava Združenja likovnih skupin Slovenije Rowena Božič, Lojze Kalinšek, Ivan Kolar, Bernarda Margon, Klavdij Margon, Matjaž Mauser, Tomaž Pavčič, Emil Pojavnik, Miljanka Simšič, Oskar Sovinc, Mojca Vilar, Meta Vovk, Boris Zajc, Ljubica Zgonec Zorko

 

27. 12. 198919. 1. 1990

Dragica Čadež, skulpture