01/01/1979 - 31/12/1979

26. 1.11. 2. 1979

Črnobela in barvna fotografija

Ante Bašić, Valentin-Zdravko Carli, Sergej Ciani, Nedjan Brataševec, Silvo Cazafura, Zorko Fon, Igor Gatnik, Stojan Gorup, Rajko Gorjan, Branko Gril, Vlado Hmeljak, Janez Hönn, Rudi Hönn, Vasja Klavora, Miloš Kompara, Dušan Kralj, Ivan Lipovec, Simon Kovačič, Lojze Krumberger, Bogdan Mikuž, Dušan Miška, Leopold Miška, Marko Mladovan, Tomislav Murovec, Aleksander Modic, Tone Piršič, Milenko Pegan, Matjaž Prešeren, Rafael Podobnik, Peter Štih, Rajko Zorn

 

15. 2.25. 2. 1979

Zgodovinski mejniki za priključitev Primorske k Jugoslaviji 1918–1945

 

21. 3.5. 4. 1979

Franc Kavčič, risbe

 

12. 4.29. 4. 1979

Dragica Čadež, skulpture

 

10. 5.27. 5. 1979

Pavel Medvešček, grafika

 

30. 5.3. 6. 1979

Ljubljanska armijska oblast. Pripadniki JNA - likovni umetniki

Stjepan Čaić, Mitke Danevski, Dobrica Dinić, Dragan Dokić, Vasilije Kadić, Vladimir Krstić, Đerđ Levaj, Branislav Milošević, Božo Nikitović, Igor Pokorn, Darko Slavec, Milorad Stanić, Branko Suhy, Pavle Učakar, Dragomir Ugren, Tihomir Pinter

 

7. 6.30. 6. 1979

Giorgio Valvassori, likovna dela

 

3. 8.20. 8. 1979

Prijatelji Vena Pilona, zbirka

 

22. 8.5. 9. 1979

Likovni amaterji občine Ajdovščina, slike, kipi

 

12. 9.3. 10. 1979

Ivana Kobilca (1861-1926), slike

 

17. 10.7. 11. 1979

Fran Krašovec (1892 - 1969), fotografija

 

14. 11.25. 11. 1979

Pevski zbor Srečko Kosovel

dokumentarna razstava

 

5. 12.23. 12. 1979

Janez Boljka

 

28. 12. 197920. 1. 1980

Lojze Logar, slike, grafike in risbe