01/01/1977 - 31/12/1977

18. 2.13. 3. 1977

Andraž Šalamun, slike

 

18. 3.3. 4. 1977

Sodobni evropski Ex libris

 

08. 43. 5. 1977

Gojmir Anton Kos, slike

 

11. 5.1. 6. 1977

Metka Krašovec, pregledna razstava

 

17. 6.10. 7. 1977

Slavko Tihec, plastika

 

23. 9.16. 10. 1977

Grupa 69

Janez Bernik, Jagoda Buić, Jože Ciuha, Stojan Ćelić, Dušan Džamonja, Dževad Hozo, Andrej Jemec, Adriana Maraž, France Mihelič, Štefan Planinc, Miodrag B. Protić, Vjenceslav Richter, France Rotar, Miroslav Šutej, Slavko Tihec, Drago Tršar, Vladimir Veličković, Mehmed Zaimović

 

26. 10.9. 11. 1977

Rafael Podobnik, fotografija

 

2. 12.18. 12. 1977

Fotografija, fotogrupa ŠOLT, Ljubljana

 

23. 12. 197715. 1. 1978

Mojca Smerdu, Marko Butina, skulpture in slike