01/01/1976 - 31/12/1976

23. 1.15. 2. 1976

Dušan Tršar, luminoplastike

 

20. 2.14. 3. 1976

Lucijan Bratuš, slike in grafike

 

2. 4.21. 4. 1976

Primorski likovni umetniki, člani DSLU

Herman Pečarič, Rafael Nemec, Stanka Šraj Komac, Ivan Varl, Jože Pohlen, Janez Lenassi, Ivo Lenščak Pilon, Pavel Medvešček, Miloš Volarič, Danilo Jejčič, Zvest Apollonio, Rudi Pergar, Nedeljko Pećanac, Jure Cihlar, Marko Pogačnik, Negovan Nemec, Lucijan Bratuš, Mira Ličen, Janez Matelič

 

26. 4.9. 5. 1976

Milenko Pegan, fotografije

 

12. 5.26. 5. 1976

Zaton antike v Sloveniji, arheološka razstava

 

31. 5.15. 6. 1976

Grupa 69

Janez Bernik, Jagoda Buić, Jože Ciuha, Stojan Ćelić, Dušan Džamonja, Dževad Hozo, Andrej Jemec, Adriana Maraž, France Mihelič, Štefan Planinc, Miodrag B. Protić, Vjenceslav Richter, France Rotar, Gabrijel Stupica, Marko Šuštaršič, Miroslav Šutej, Slavko Tihec, Drago Tršar, Vladimir Veličković, Mehmed Zaimivić, gosti: Kostja Gatnik, Gustav Gnamuš, Boris Jesih, Metka Krašovec, Klavdij Palčič, Gorazd Šefran, Dušan Tršar, Lujo Vodopivec

 

24. 9.7. 10. 1976

Slovenski impresionisti

 

22. 10.10. 11. 1976

Tihomir Pinter, fotografija

 

19. 11.12. 12. 1976

Darko Slavec, slike

 

24. 12. 197616. 1. 1977

Socialnokritična umetnost, grafika in risba

Ivan Čargo, Zoran Didek, Franjo Golob, Tine Gorjup, Božidar Jakac, Karel Jakob, Boris Kobe, Ivan Kos, Tone Kralj, Stane Kumar, Vladimir Lamut, Lajči Pandur, Slavko Pengov, Veno Pilon, Nikolaj Pirnat, Ljubo Ravnikar, Evgen Sajovic, Maksim Sedej, Hinko Smrekar, Lojze Šušmelj, Ante Trstenjak, Drago Vidmar, Nande Vidmar, Klavdij Zornik