Blog

PILONOVA GALERIJA

Pilonova galerija, ustanovljena leta 1973, je nastala iz umetniške zapuščine, ki jo je sin slikarja in fotografa Vena Pilona Dominique Pilon po očetovi smrti (1970) podaril mestu Ajdovščina.


V zapuščini je poleg umetniških del tudi bogat arhivski fond: dokumenti, rokopisi, korespondenca, knjige in osebni predmeti umetnika...


Veno Pilon

DOGODKI

Zbirke in razstave

Temelj galerije predstavlja največja zbirka del Vena Pilona, katere izbor je na ogled v stalni zbirki v zgornjih nadstropjih galerije. Ob stalni zbirki Pilonova galerija ponuja tudi občasni razstavni program, ki vključuje slikarstvo, kiparstvo, grafiko, risbo, arhitekturo, oblikovanje in fotografijo. Tovrstnim razstavam pripada pritličje Pilonove galerije, kjer se odvijajo tudi predavanja, glasbene, literarne in druge kulturne prireditve.